YAK

Kolmio X 9 neliö X 5 tasakylkinen kolmio X 3 timantti X 4 puolisuunnikkaan X 2