ETANA

Kolmio X 10 Neliö X 9 Tasakylkinen kolmio X 1 Kuusikulma X 2