BEETLE

Kolmio X 16 Neliö X 11 Tasakylkinen kolmio X 2